Privacy policy

Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρία παροχής τουριστικών υπηρεσιών με την επωνυμία «FIGAME.COM ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «FIGAME. COM», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κύμης 132, με Α.Φ.Μ. 998028588 (ΔΟΥ Αμαρουσίου) και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ 0259E60000528600 είναι διαχειρίστρια του ιστοτόπου www.figame.gr, και Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για την παροχή υπηρεσιών αυτής.(στο εξής «Figame»)

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που συλλέγονται με τη ρητή συγκατάθεση αυτών και τα οποία είναι όμως αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες είτε πραγματοποιηθούν μέσω των ιστοσελίδων είτε τηλεφωνικά (αριθμός κρατήσεων (0030 215 2159306) , δηλαδή την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων ή/και κράτηση καταλυμάτων ή/και κράτηση /ενοικίαση οχημάτων είναι: Όνομα, Επώνυμο , Φύλο, E-Mail, Ημερομηνία Γέννησης,Αριθμός Τηλεφώνου και κατά περίπτωση (επί τη βάση προορισμού ή/και επιλογής πραγματοποίησης check in) στοιχεία διαβατηρίου ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να παρέχονται στην Figame ως αυτά αναγράφονται στο διαβατήριο ή στο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας του χρήστη.

Σε περίπτωση που χρήστης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά τη Figame προκειμένου αυτή με τη σειρά της να ενημερώσει αντίστοιχα την αεροπορική εταιρεία προκειμένου ο χρήστης να πραγματοποιήσει το ταξίδι του με ασφάλεια.

Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη με τη Figame τα στοιχεία που απαιτούνται είναι όνομα, επώνυμο, e-mail και κωδικός ασφαλείας (password). Προαιρετικά μπορεί ο χρήστης να συμπληρώσει στο profil του την διεύθυνσή του.

Cookies χρησιμοποιούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ιστοτόπου. Μέσω αυτών συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με IP address & user agent ( στοιχεία browser). Βλ σχετικά cookies policy https://www.figamegroup.com/PDF/cookie-policy.pdf.

Η Figame ΔΕΝ τηρεί στοιχεία πιστωτικών καρτών για την καταβολή ποσών που αφορούν σε κρατήσεις μέσω του ιστοτόπου αλλά οι χρήστες για την ολοκλήρωση της πληρωμής μέσω καταβολής ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας αναδρομολούνται για την πραγματοποίηση αυτής στις υπηρεσίες της Alpha Bank και της Cardlink ή της Τράπεζας Πειραιώς και της Cardinal. Οι χρήστες για την πραγματοποίηση συναλλαγής μέσω Cardlink (Cardlink Α.Ε. Μαρίνου Αντύπα 41-45,Ηράκλειο Αττικής) ή Cardinal (Cardinal A.E. Λελούδα 4, Αθήνα αποδέχονται και τους όρους χρήσης/ πολιτική απορρήτου αυτής.

https://cardlink.gr/wp-content/uploads/2019/04/Cardlink-Privacy-Policy.pdf
https://www.cardinalcommerce.com/about/privacy-policy

Ειδικές χρεώσεις ισχύουν ανά περίπτωση για ανηλίκους. Η Figame ενημερώνεται για την ημερομηνία γέννησης επιβατών και συνεπώς για την τυχόν ανηλικότητα αυτών για τους σκοπούς κράτησης εισιτηρίων με μειωμένη χρέωση σε περίπτωση που αυτή τυγχάνει εφαρμογής.

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει τη Figame εάν ανήλικος για τον οποίο ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει κράτηση/αγορά εισιτηρίου, του οποίου ο χρήστης έχει τη γονική μέριμνα, θα ταξιδέψει ασυνόδευτος προκειμένου η Figame να μπορέσει να ενημερώσει την αεροπορική εταιρεία σχετικά παρέχοντας στη Figame όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του παρόντος ιστότοπου από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή που δεν έχουν από το νόμο την ικανότητα να αναλαμβάνουν στο όνομά τους δεσμευτικές νόμιμες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε κράτηση για τρίτα πρόσωπα φέρετε την ευθύνη να ενημερώσετε αυτούς σχετικά με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου σχετικά με τη επεξεργασία των δεδομένων τους και να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν,κατανοούν και συμφωνούν με αυτή πριν την παροχή στοιχείων τους στην Figame δια οιουδήποτε τρόπου.

Οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν στη Figame επαρκή ,ακριβή και αληθή στοιχεία. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τη Figame για τυχόν αλλαγή επί των στοιχείων τους.

Σκοποί επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαιίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται :

* για τη διαχείριση της ιστοσελίδας

* για την παροχή υπηρεσιών από Figame προς τους χρήστες

* για την επικοινωνία με αυτούς σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από Figame

* για να αποστέλλονται στους χρήστες εμπορικές ενημερώσεις που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν

* για να αποστέλλονται εισιτήρια,αποδείξεις,τιμολόγια, υπενθυμίσεις πληρωμής

* για την ενημέρωση των χρηστών για προωθητικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει η Figame

* για τη διαχείριση επικοινωνιών που αφορούν σε παράπονα ή ερωτήματα των χρηστών ή σχετικά με τους χρήστες

*για τη βελτίωση των υπηρεσιών Figame

*για την παροχή λογαριασμού χρήστη

* για την εκπλήρωση των νομίμων ή/και συμβατικών υποχρεώσεων της Figame

* για τη συμμόρφωση προς εντολές των αρμοδίων δημοσίων και δικαστικών αρχών

*για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Figame

Νομική βάση επεξεργασίας

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων για την πραγματοποίηση των κρατήσεων,την εξυπηρέτηση πελατών σχετικά με κράτηση, την ενημέρωση σχετικά με κράτηση και την πληρωμή αυτής, την παροχή λογαριασμού χρήστη είναι η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ της Figame και των χρηστών, για την εκπλήρωση της οποίας – συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων αυτής όπως περιγράφονται ανωτέρω- είναι αναγκαία η επεξεργασία των συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την παροχή εμπορικών/προωθητικών ενημερώσεων οι χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους σχετικά. Η Figame επεξεργάζεται δεδομένα επίσης εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει αυτή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η Figame εξετάζει εάν έναντι των συμφερόντων της υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,οπότε εάν ισχύει κάτι από αυτά απόσχει από την επεξεργασία.

Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν ο/η χρήστης παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Διάρκεια Διατήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκάστοτε χρήστη θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών προς αυτόν/αυτή στα πλαίσια της συμφωνίας μεταξύ των μερών καθώς και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη λύση ή λήξη αυτής δια οιουδήποτε τρόπου. Τα στοιχεία τιμολόγησης/στοιχεία λογιστηρίου θα διατηρούνται από τη Figame για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies διατηρούνται για διάστημα μίας (1) εβδομάδας. Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι της Figame κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ) για να ασκήσει η Figame τα νόμιμα δικαιώματά της και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα αυτής.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Figame είναι ο κος Ίαν Λοϊζος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων καλώντας στο τηλέφωνο 210 6399108 (εσωτ 30) ή αποστέλλοντας E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@figamegroup.com

Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο/Η χρήστης έχει δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης , δικαίωμα φορητότητας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του/της, δικαίωμα να αιτηθεί τη διόρθωση/συμπλήρωση ή διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») αυτών, καθώς και δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τις περιπτώσεις που η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συγκατάθεσης σύμφωνα με όσα κατά περίπτωση ο νόμος ορίζει.

 

Δικαίωμα ενημέρωσης & πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για τους αποδέκτες αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε για το σκοπό αυτό τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.Η Figame ΔΕΝ καταρτίζει προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή

Ο/Η χρήστης μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του/της αυτά ή να αιτηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@figamegroup.com. Η Figame οφείλει να του/της απαντήσει εγγράφως εντός ενός (1) μήνα.

Στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε σε ποια ενέργεια επιθυμείτε να προβούμε και για ποιο σκοπό. Για παράδειγμα εάν επιθυμείτε να μην ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί σας για προωθητικούς λόγους αλλά επιθυμείτε να διατηρήσετε λογαριασμό χρήστη τότε ενδεχομένως η ενδεδειγμένη ενέργεια να είναι ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας και όχι η διαγραφή τους.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα : Λ. Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523 , Αθήνα, www.dpa.gr

Γνωστοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Figame δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε κανένα τρίτο φορέα για εμπορικούς, προωθητικούς ή άλλους σκοπούς . Η Figame δύναται να γνωστοποιήσει/διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

- Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς τη Figame καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς αυτούς. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς τη Figame κι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οι χρήστες υποβάλλουν στη Figame και πράττουν αυτό ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, το πράττουν αποκλειστικά και μόνο κατ’εντολήν της Figame και στα πλαίσια που η ίδια ορίζει (συνεργάζετες που παρέχουν υπηρεσίες ΙΤ υποστήριξης και υπηρεσίες backend και frontend υποστήριξης για την ιστοσελίδα της Εταιρείας).Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στη διεύθυνση privacy@figamegroup.com.

- Η γνωστοποίηση των πληροφοριών προς υπαλλήλους,διοικητικά στελέχη κι εν γένει την εταιρική δομή της Figame,είναι ευλόγως απαραίτητη για τους σκοπούς της παροχής των αιτούμενων υπηρεσιών από τους χρήστες.

- Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με διατάξεις Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

- Επιτάσσεται κατόπιν εντολής αστυνομικής ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής

-Είναι αναγκαία για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων, εννόμων συμφερόντων της Figame

-H γνωστοποίηση δεδομένων προς τρίτους αποδέκτες είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της Figame. Η Figame θα γνωστοποιεί δεδομένα προς αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές μονάδες ή δωμάτια προς ενοικίαση, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων,ταξιδιωτικά πρακτορεία προκειμένου για την εκπλήρωση των επιθυμιών των πελατών της και κατ επέκταση των συμβατικών υποχρεώσεών της.. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά μπορείτε να επικοινωνείτε στο privacy@figamegroup.com

Η Figame λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε φορά να γνωστοποιούνται μόνο τα απολύτως αναγκαία δεδομένα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή την παροχή των υπηρεσιών της Figame προς τους χρήστες και να εξασφαλίζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας τους

Διαβίβαση

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Figame επεξεργάζονται από αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στην Ελλάδα.

Η Figame μπορεί επίσης ως υπεύθυνος επεξεργασίας ως περιγράφεται κι ανωτέρω να διαβιβάσει δεδομένα εάν αυτό επιτάσσεται από διατάξεις νόμου ή από εντολή αρμόδιας δημόσιας ή δικαστικής αρχής ή εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των μερών καθώς και την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεών της αλλά και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ελέγχει εάν:

• Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.

• Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ).

 

Τροποποίηση Πολιτικής Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Figame διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης & Απορρήτου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναρτώντας το τροποποιημένο κείμενο στην ιστοσελίδα www.figame.gr

Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνoνται ότι είναι σύμφωνοι/ες με οποιεσδήποτε αλλαγές στην Πολιτική.

Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα Πολιτική διέπεται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά θα επιλύεται από τα καθ’ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων της παρούσας Πολιτικής.

Σχετικά με το διακομιστή

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστοτόπου και του προγράμματος περιήγησή σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer)